1.Kolínská lokomotivní společnost pro opravy a stavbu parních lokomotiv, s.r.o.


1. Kolínská lokomotivní společnost pro opravy a stavbu parních lokomotiv


Oprava parního motorového vozu F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek

Pro Národní Technické Muzeum jsme restaurovali do provozního stavu parní motorvý vůz M124.001. Vůz v minulosti prošel opravou, kde byla úspěšně opravena skříň, interiér, ale stav kotle a stroje po pár letech muzejního provozu vyžadoval další výrazné opravy.
Proběhla celková oprava kotle, všech armatur, výroba nových litinových roštnic, výroba původní pohyblivé dyšny, doplněna chybějící izolace kotle a armatur spolu s chybějícími kryty. Kotel prošel revizí, tlakovou zkouškou i technickou kontrolou. Na stroji proběhla řada běžných oprav jako výměny těsnění, opravy ložisek, kluzáků, přebroušení povrchů apod. Zásadní opravou byla úprava vysokotlakého šoupátka, které bylo při původní opravě vyráběno nové a bylo chybně dimenzováno, což mělo za následek problémy se šoupátkovou tyčí a s ucpávkami.
Dále byly opraveny rozjížděcí zařízení, vzdušník průběžného tlakového potrubí, doplněny kryty pístnic, lubrikátor, opraven rozvod parního topění, vedení táhel k píšťale. Nově byla vyrobena celá plechová část střechy strojovny. Po dokončení prací vůz vykonal všechy požadované zkoušky pro provoz drážního vozidla.

F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek
F. Ringhoffer 65168/1903 Komárek