1.Kolínská lokomotivní společnost pro opravy a stavbu parních lokomotiv, s.r.o.


1. Kolínská lokomotivní společnost pro opravy a stavbu parních lokomotiv


Provizorní dokončení opravy parní lokomotivy WLF Floridsdorf 17611/1947

Lokomotiva byla provozována společností Österreichische Alpine Montan Gesellschaft pod označením 100.15 na rozchodu 790 mm. Jedná se o stroj vyrobený Vídeňskou továrnou na lokomotivy ve Floridsdorfu pod výrobním číslem 17611 v roce 1947. (Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf No.17611/1947).

Provedli jsme pouze provizorní dokončení nedokončené opravy po předchozích renovátorech.
Naše práce se sestávala z dodání kompletní armatury mimo vodoznaků a jejího zapojení - armaturní hlava, výronky, píšťala, injektory, rozvadeč stříkání, atd.; dále dokompletování a montáž brzdy a osazení brzdovými špalky s botkami. Byla provedena tlaková zkouška provozním tlakem, byl nastaven parní stroj a celá lokomotiva zprovozněna. Mimo to bylo nutné opravit našimi předchůdci už jednou opravované díly - regulátor, odkalovací kohout, bylo nutno vyhonovat pravý válec (po převrtání měl naprosto nevhodný povrch).
Bohužel z časových důvodů nebylo možné odstranit všechny nedostatky a nedodělky zděděné po předchozím opravci.

Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf 17611/1947<BR>foto z roku 1973
Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf 17611/1947
foto z roku 1973
tlaková zkouška
tlaková zkouška
hrubý povrch válce
hrubý povrch válce
sestavování rozvodu
sestavování rozvodu
skládání na dráze v Milovicích
skládání na dráze v Milovicích
skládání na dráze v Milovicích
skládání na dráze v Milovicích
Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf 17611/1947<BR>na dráze v Milovicích
Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf 17611/1947
na dráze v Milovicích